Ga naar inhoud
Amish Origins BV

Over rusteloze benen (RLS)

RLS is een neurologische aandoening die in veel gevallen niet meer overgaat en mogelijk verergert met het stijgen der jaren. De symptomen zijn te bestrijden, de aandoening zelf (nog) niet. In die gevallen dat er een aanwijsbare oorzaak is (bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde medicijnen), willen de klachten wel eens (aanzienlijk) minder worden als de medicatie wordt gewijzigd. In andere gevallen kunnen aanpassingen in de leefstijl en zo nodig medicatie helpen.

Hoewel de diagnose RLS meestal pas bij mensen van middelbare leeftijd wordt gesteld, kunnen veel patiënten, vooral diegenen met primaire RLS, zich herinneren dat ze er al op jonge leeftijd last van hadden. Vaak werden de symptomen dan groeipijnen genoemd, of de kinderen werden hyperactief genoemd omdat ze moeilijk stil konden zitten.

In het begin treden de symptomen af en toe op, bijvoorbeeld gemiddeld eens per maand, of alleen in een bepaald seizoen. Langzamerhand kan de frequentie hoger worden.

Na verloop van tijd wordt uw lichaam zodanig vermoeid door het optredende tekort aan slaap, of slaap van een goede kwaliteit, dat maatregelen noodzakelijk zijn. In eerste instantie behoeven dat geen medicijnen te zijn. Geven deze alternatieven geen verlichting, dan kan het nodig zijn om over te gaan tot medicatie op voorschrift van uw arts.

Er wordt in toenemende mate internationaal wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van RLS maar het laatste woord is nog niet gezegd.

Bron: Patienteninfo Stichting RLS

Het verminderen van klachten vreoorzaakt door RLS kan in verschillende stappen worden bereikt, die niet per se los van elkaar moeten worden gezien maar eventueel tegelijk kunnen worden toegepast en mogelijk elkaars werking versterken:

  1. Leefstijl aanpassingen - denk aan verminderen of stoppen van alcoholgebruik, stoppen met roken, vermijden van koffie of caffeine houdende dranken als cola, meer beweging overdag, gezonde gebalanceerde voeding, ritme & regelmaat in slaap en waakpatroon.
  2. Onderliggende andere klachten aanpakken. Andere klachten zoals overgangsproblemen, zwangerschap, Parkinson, nierproblemen, ijzertekort kunnen het rusteluze benen syndroom versterken en het goed behandelen van deze klachten (indien mogelijk) kan vermindering van de RLS problematiek geven.
  3. Gebruik van bepaalde medicijnen als antidepressive (SSRI's), antypsychotica, anxiolytica en middelen tegen misselijkheid of verkoudheid kunnen RLS veroorzaken of de klachten verergeren. Kritisch kijken naar de noodzaak van het gebruik van deze middelen en mogelijk stoppen of verminderen kan de klachten wegnemen.
  4. Geneesmiddelen zoals dopamine antagonisten, gabapentine, pregabaline, carbamazepine, levodopa, opioïden, clonazepam en hydrokinine worden soms in de praktijk offlabel toegepast bij RLS. Echter de balans werkzaamheid/veiligheid staat daarbij nog onvoldoende vast of het bewijs van werkzaamheid (bijv. hydrokinine, Inhibin) ontbreekt. In de huisartsenpraktijk hebben deze middelen daarom geen plaats.

(Bron: Farmacotherapeutisch Kompas en Stichting Restless Legs)